Jag använde en bild från Unsplash som innehöll en modell och hon bad mig ta ner den och hotade att stämma mig. Hur hanterar du den här typen av situationer när det gäller royaltyfri stockfotografering med skådespelare?

Det beror på hur du använde bilden och under vilka villkor den togs. Det beror också på lagen där du bor.

Om modellen undertecknade en release som endast lovade specifika användningar, är fotografen ansvarig för att den endast används för det ändamålet.

Det verkliga felet ligger i det här fallet i första hand hos personen som laddade upp det till Unsplash.

Om jag var du skulle jag ta bort bilden som en artighet. Om hon fortsätter med det lagliga samtalet, be henne att skicka en kopia av utgåvan med angivande av användningen av bilden och påminna henne om att om hon inte har ett sådant dokument kommer hon att ha svårt att göra ett ärende.

Återigen är dock det sätt du använde bilden viktigt här. Om du använder det för att antyda att modellen medvetet marknadsför något, eller på ett sätt som innebär något om hennes liv, skulle hon antagligen ha ett ärende. Om det kommer till det, ta professionell juridisk rådgivning snarare än att förlita sig på Quora.

Lämna en kommentar