Jag har massor av hinduiska gudfoton hemma och vill minska några. Ska jag fördjupa dem i floden eller ska jag hålla dem i min almiras skåp?

Det är mycket svårt att hantera denna fråga eftersom man inte kan kasta bort bilderna av gudar som finns i huset varken som en testamente eller som en gåva. Problemet förvärras om det är mer än en person som ska bestämma. Icke desto mindre när du väl har bestämt dig för att kassera dem får du samstämmighet med andra medlemmar i huset så att du inte förolämpar deras känslor. Om någon medlem föredrar att behålla ett visst foto kan du vidarebefordra det till ett eller behålla det på samma plats för att bestämmas en annan gång. Senare kan du ta bort dem från ramar, strimla dem och kasta dem i små partier. Eller så kan du ge dem till pappersuppsamlare tillsammans med gamla tidningspapper. Vänligen ge dem inte till andra om du inte blir ombedd eftersom det bara kommer att spela på deras känslor. Inget behov av någon formalitet som att fördjupa sig i floden etc såvida inte du och / eller dina familjemedlemmar är för rädda för att något dåligt kan hända annars. I så fall gör vad du vill, oroa dig inte för flodföroreningar. Känn dig aldrig skyldig att ha gjort vad du valt, du begår inte mord! Din mycket intressanta fråga kommer att öppna upp för många läsares sinnen att be sig att ”ge eller inte ge”, och vara dubbelt säker innan de bestämmer sig för att presentera bilder av gudar vid varje tillfälle.

Lämna en kommentar