Jag publicerade ett nyhetsfoto på min webbplats blogg. Ett företag, picrights.com, kräver pengar istället för att helt enkelt utfärda en upphörande och upphörande order, är detta utpressning och / eller till och med lagligt?Artboard

Detta kallas "copyright trolling." Vissa företag letar efter större internet och utfärdar olika hot.

Problemet är att du inte riktigt kan säga ett enkelt hot från ett som bör tas mycket mer på allvar. Vanligtvis kommer en bild som läggs upp men sedan tagits ner inte att räcka för att ekonomiskt motivera kostnaden och kostnaden för en rättegång.

Ändå är det potentiella straffet för brott mot upphovsrättslagen oproportionerligt stort. Den räddande nåd från att detta blir ett stort problem är de höga kostnaderna för rättegångar.

REDIGERA----------------

Jag var tvungen att komma tillbaka och få människor förbi allt detta rätt-fel nonsens. Det finns ett stort antal mycket legitima och mycket lagliga ”rättvisa användningar” av upphovsrättsmaterial. Att använda ett nyhetsfoto och särskilt att informera snarare än ekonomiskt vinner är mycket annorlunda än andra saker.

Jag vet inte om detta gäller i din situation, men på allvar, kan vi komma förbi det här "du är en hemsk upphovsrättsintrång"?

Lämna en kommentar