Jag vill ta ett foto av något med min MacBook (på fotobås), hur ändrar jag det så att det inte tar en selfie?

Din MacBook tar inte bara "selfies". Till skillnad från din iPhone har din MacBook ingen kamera som vetter bort från dig.

Men frukta inte! Det finns en lösning! Plocka upp din portabel MacBook och rikta kameran mot vad du vill ta en bild av.

Problemet löst!

Lämna en kommentar