Kan Adobe Photoshop jämna ut pixelkanter i en bild som skapats av en annan app, om filen sparades som .jpg och hur bra är den?

Det beror på bildobjektet. Och upplösning, dpi eller punkter per tum och bildens storlek. Ta med den till Photoshop och se om du har att göra med en 72 dpi-bild eller en 300 dpi-bild. Är det en liten bild eller fyller den din datorskärm? Att skala ner en bild i storlek kan jämna ut en viss pixelering. Jag zoomar in och fyller i vissa områden med borsten, vilket kan fungera bra om du har stadig hand. Oskarp maskering kan göra underverk om du inte trycker på den för mycket. Ta bort jpg-artefakter kan hjälpa.

Om det är en logotyp och du äger rättigheterna till den eller om din klient äger logotypen kan du placera den i Illustrator och göra en automatisk spårning. Rengör sedan lite.

Ibland får jag en fruktansvärd graf i jpg-format, det är mycket snabbare och renare att rita om linjerna och skriva in texten på nytt i Illustrator.

Eller begär en vektorfil som sparats som en eps-fil om du har att göra med en linjeillustration eller en logotyp. Ibland vet den som skickar filen inte att det finns andra filtyper. Ett diagram i Powerpoint kan exporteras som en pdf-fil. Sedan kan pdf-filen öppnas i Illustrator eller Photoshop beroende på om du skapar en tryck- eller webbgrafik. Det är bra att känna till skillnaden mellan ett vektor- och bitmappat filformat.

Lämna en kommentar