Kan du använda ett ND-filter som ett infrarött filter för infraröd fotografering?

Inte digitalt. Filmfotografering är ett annat odjur.

ND betyder "Neutral Density". Det betyder att ett ND-filter blockerar alla våglängder i samma grad.

Jag har ND- och cirkulärpolarisatorfilter som jag använder på min IR-konverterade kamera och de fungerar precis som de gör på mina oförändrade kameror.

Du kan inte göra IR digital fotografering utan att fysiskt ändra din kamera. CMOS-sensorer är naturligt känsliga för IR-ljus. Kameratillverkare installerar ett filter som blockerar allt IR-ljus. Det finns två typer av omvandlingar: riktad och full spektrum. Vid en riktad konvertering ersätts IR-blockeringsfiltret med ett som endast passerar ett givet IR-ljusområde. Vid en fullspektrumomvandling tas IR-filtret bort och ersätts inte, och du måste använda filter på linsen för att välja vilket IR-band du vill filma i. Riktade konverteringar är mer populära eftersom autofokussystemet kan kalibreras om för vald våglängd.

Jag hade gjort min IR-omvandling av LifePixel, och jag rekommenderar deras tjänster

Lämna en kommentar