Kan du köra bil i delstaten Kalifornien utan att din lärares tillstånd är fysiskt närvarande i fordonet? Skulle ett fotografi av det räcka om du skulle dras av en polis?

Det är olagligt i Kalifornien att köra ett motorfordon utan giltigt körkort i ditt ägo. Denna avgift är en överträdelse i Kalifornien enligt California Vehicle Code Section §12951 (a), underlåtenhet att uppvisa ett körkort. Ett fotografi av din licens är inte en giltig ersättning för din licens. Det räcker för tjänstemannen att slå upp din licens (så att han vet att du faktiskt har en giltig licens), men lagen tillåter inte reproduktioner av din licens; du måste ha den i din fysiska besittning eller så kan du debiteras med VC 12951 (a). Om du har det och inte lyckas presentera det är det en förseelse enligt VC 12951 (b) (men det är inte vad den här frågan ställde).

Förare som upptäcks att de kör utan ett giltigt körkort i deras ägo får en böter på upp till $ 250.

Detta är dock ett ”avskedigt brott” vilket innebär att om du kan visa domstolen att du hade en licens vid tiden för brottet, är domstolen skyldig att avvisa anklagelsen. Om du har åtalats tre gånger eller mer för denna överträdelse, är domstolen inte längre skyldig att avfärda brottet (även om de kan).

Lämna en kommentar