Kan du ta bilder med utgången Polaroid-film?

Svaret är något i stil med ...

Ja, tekniskt kan du; ur ett faktiskt resultatperspektiv kommer din körsträcka att variera. Som andra svarande har angett att utgången film är tillgänglig från flera källor har Lomography förmodligen varit den mest framträdande.

Film är i grunden en kemisk sammansättning som är instabil under en lång tidsperiod, praktiskt taget betyder det att du inom ett visst definierat tidsfönster (fram till utgångsdatum) får mycket förutsägbara resultat. Efter utgångsdatumet blir resultaten dock mindre förutsägbara och denna slumpmässighet kommer att öka ju längre än det utgångsdatum du är.

Ibland är slumpmässigheten precis vad folk letar efter ... Ge det ett försök; det är inte min personliga kopp te men jag är inte villig att bedöma.

Lämna en kommentar