Kan du tekniskt ta bort Photoshop-bilder genom att ändra koden bakom bilden?

Nej. Även om bildredigering kan kallas icke-destruktiv, betyder det bara att redaktören använder Photoshop (eller någon annan bildredigeringsprogramvara för den delen) för att uppnå önskat resultat. Genom att inaktivera varje lager och mask (fortfarande inom Photoshop) skulle du återgå till originalbilden.

Men när den redigerade bilden exporteras som JPG / PNG / GIF / etc slås de lagren och maskerna samman och kombineras till ett slutligt lager som är bilden.

Det finns algoritmer för att upptäcka om en bild har bearbetats eller 'photoshoppats' som kan titta på redigering av artefakter som att upprepa pixlar som ett resultat av att använda klonstämpelverktyget. Men du kan inte ångra redigeringen. Du kan redigera en bild igen, dvs. klona stämpel över / ta bort en vattenstämpel, men det är en annan redigering, inte en "ångra".

Lämna en kommentar