Kan en elektron absorbera en foton med mer energi än vad den ’behöver’ för att excitera? Om så är fallet, vad händer med den extra energin?

Allt beror på elektronens tillstånd. Om den är bunden till en viss energinivå i en atom, då nej - den absorberar bara ljus med specifika frekvenser, så att den hoppar till en högre energinivå.

Om fotonenergin var lika med eller större än dess joniseringsenergi, kunde den absorbera hela den, med skillnaden att bli elektronens KE.

Det är liknande för en fri elektron i en metall. I den fotoelektriska effekten kan den använda en del av denna energi för att fly från ytan, och den kvarvarande energin blir KE för elektronen igen.

Vad är skillnaden? Tja, en elektron, liksom alla andra partiklar, kan bara uppta de energinivåer som är tillgängliga för den. I en atom är de mycket kvantiserade. I en metallyta är nivåerna mycket bredare och ovanför metallytan är de praktiskt taget kontinuerliga.

Lämna en kommentar