Kan en katolsk diakon utföra en bröllopsceremoni utanför kyrkan?

Svaret är detsamma oavsett om det är en diakon eller en präst. Om vilken som helst Sakramentet (inte bara ett bröllop) ska firas offentligt någon annanstans än en kyrka, det kräver godkännande av biskopen.

Ett sådant godkännande är sällsynt. Jag har aldrig hört talas om en biskop som godkänner en byte av plats från en kyrka till en sekulär plats av någon anledning utom för att rymma en mycket stor folkmassa (för stor för någon områdeskyrka). Biskopen verkligen ** bryr sig inte ** om du tror att det skulle vara romantiskt att gifta sig på en strand eller i en luftballong. Alla par som gör en framställning av sådana skäl bör förvänta sig att bli besvikna.

Lämna en kommentar