Kan ett polariserande filter användas istället för ett neutralt densitetsfilter (ND) för långsam slutarfotografering under dagen?

Ja, men det är lite som att använda en mejsel för att vrida en skruv på plats - bara inte rätt verktyg för jobbet. Ett polariserande filter kommer naturligtvis att skära ner ljuset lite, och du kommer att se "variabla ND" -filter som i grunden är två polarisatorer som blir mörkare när de roterar (relativt varandra) till en orientering vinkelrätt mot varandra. Jag köpte en, men jag använder den knappast eftersom jag hittar ett märkbart mörkt X i bilderna, från hörn till hörn diagonalt, bildat av störningsmönster mellan de två filtren.

Analysen av skruvmejsel och mejsel sträcker sig också till att polariserande filter vanligtvis är dyrare än ND-filter av liknande kvalitet, så jag tänker typ "varför skulle du vilja?". Ja, du kan spara några gram på din väskas laddade vikt, men det är ungefär så långt fördelarna går.

Lämna en kommentar