Kan fotosyntes hända i mörkret?

Svaret är båda JA och NEJ. Först låt oss ta en titt på processens nomenklatur. BILDER betyder ljus och Syntes betyder produktion av kemikalier från enklare molekyler.

Huvudsyftet med FOTOSYNTES är att fånga solenergi ( fotoner ) i form av kemisk energi ( ATP ). Så i frånvaro av ljus ( fotoner ) finns det ingen källenergi som ska omvandlas. Ur den synvinkeln NEJ. FOTOSYNTES KAN INTE UPPFÖRAS UTAN LJUSNÄRVARAN.

Återigen om du går igenom de fysiologiska reaktioner som uppstår under fotosyntesen, kommer du att hitta två reaktionsgrupper:

  1. Grupp av reaktioner som beror på närvaron av ljus och kallas LJUSREAKTIONER
  2. Grupp av reaktioner som inte alls är beroende av närvaroljus och kallas MÖRKA REAKTIONER.

Mörka reaktioner är av stor betydelse eftersom de innefattar fixering av miljökoldioxid. Och det behöver inte solljus eller någon form av ljus för att fortsätta. I CAM-anläggningar utförs processen på natten. Så ur den synvinkeln JA. VISSA REAKTIONER FOTOSYNTES KAN VARA I MÖRKT

Lämna en kommentar