Kan jag arbeta för Amazon, Flipkart, etc., som produktfotograf?

Du kan arbeta som produktfotograf, men jag tänker inte på e-handelsföretag som har en del av produktfotografering. Även om det har det, kan det innehålla de bästa fotograferna, eftersom företaget är framgångsrikt. Dessa företag är som en mellanhand mellan säljaren och kunden. Därför väljer säljare vad de ska lägga upp med vilken nivå av fotografiska detaljer.

Lämna en kommentar