Kan själen fotograferas, och i så fall var kan jag se en bild av den?

Vad du pratar om är andan som människor fångar på film eller de finare kroppar som ligger i denna fysiska kropp. Se de olika kropparna på bilden nedan.

Själen du talar om finns i den sjätte dimensionen på livets träd. Den sjätte dimensionen är bortom tid, rum och rörelse. Det betyder under meditationen om du går tillräckligt långt inom dig själv och når denna dimension, kommer du att ha blivit ren medvetenhet. Allt minne om dig, världen etc. glömmas bort som om de aldrig funnits. På det här området är det inte en du gör några åtgärder. Bara själen.

Att definiera själen tydligare. Det är precis som att bevittna eller vara medveten om något utan att tankarna hoppar in för att ge sin åsikt. Det är bara att veta utan hjärnaktivitet. Det är en utan en sekund.

Själen är den biten av skaparen (The Absolute), visad som halvvägs in och ut ur Absolute, på detta Livets träd, som representerat som Kether. Det är vad Jesus kallade Fadern. Som i ”Jag och Fadern är ett.” Denna kether eller bit av Fadern är det som är placerat i alla saker, för att de ska fungera som de är utformade. Ett mineral, växt, reptil, djur, människa. Läs: ”Gud talar” av Maher Baba för förklaringen av detta ämne.

Så, till din fråga ... Nej, absolut inte - kan en själ fotograferas! Själen är inte en fysisk sak.

Lämna en kommentar