Kommer att logga ut från Google Photos-appen på min telefon att radera alla mina säkerhetskopierade data på mitt konto?

Nej. Om du loggar ut från Google Foto har du fortfarande åtkomst nästa gång du loggar in.

Några anteckningar baserade på frågan: När du överför från en telefon till en annan, försök att ha båda samtidigt för att följa de enklaste överföringsstegen. Om du inte kan ha din telefon där (dvs. du sålde den för att köpa en bättre) kommer Google att använda din senaste säkerhetskopia och överföra den till din nya telefon. Endera av dessa ska smidigt överföra allt över. När allt har överförts (och innan du säljer telefonen), se till att fabriksåterställa din telefon. Om du följer allt detta borde du ha det bra!

Lämna en kommentar