Krävs det att hänga presidentens foto på federala kontor?

Jag har varit på federala kontor som inte hade en bild av presidenten hängande - till exempel mitt lokala postkontor. När jag går in i den federala byggnaden i centrum finns det en bild av den nuvarande presidenten, men när jag går in i de enskilda kontoren är det hit eller miss. VA har en speciell nisch för presidenten och avdelningssekreteraren som alla lätt kan se om de vill. Enskilda kontor gör det dock inte. Mitt lokala rekryteringskontor för väpnade styrkor har ingen bild av presidenten, men de har en bild av general James “Mad Dog” Matties. Stationens befälhavare säger att generalen är ett rekryteringsverktyg och att de inte har presidenten eftersom de rekryterar ”amerikaner, inte demokrater eller republikaner” och politik skadar rekryteringsarbetet.

Så jag antar att det inte är ett krav att presidentens foto hänger i federala kontor.

Lämna en kommentar