Lyser jordsken någon av månen under en solförmörkelse? Om så är fallet, hur mycket mindre är det än normalt? Och om det finns jord på det skulle det inte kunna fotografera?

Jordskenet lyser upp hela månen som vetter mot jorden utom under fullmånen, när solen upplyst en del av jorden inte kan ses från månen. Jordsken syns bara från jorden i delar av månen som inte är upplysta av solen. På samma sätt märker vi inte månsken på jorden när både solen och månen är på dagtidens himmel.

Under andra faser än halvmånen är jordskenet gömt i bländningen från den solbelysta delen av månen sett från jorden.

Ju närmare nymånen, desto närmare är jorden fullbelysning på månhimlen.

Under en solförmörkelse eller nymåne är jorden helt upplyst och högt uppe på himlen på månen. Även om jordsken är som störst på månen då, döljs det jordnära som reflekteras tillbaka till jorden av solens bländning och den dagliga himlen på jorden.

Under en total förmörkelse kan man se jordsken på månen. Det kan vara synligt i kikare under den djupaste delen av helheten eller fångas upp med en lång exponering av en kamera. Här är en sammansatt bild av den nordamerikanska TSE 2017 som jag fångade i Wyoming. Jordskenet fångades med ett separat teleskop och en kamera:

För mer information se: 2017 Great American Eclipse Revisited, sätt en ring på den

Du kommer inte att se allt i den här bilden samtidigt, men om du befinner dig på en hög torr plats, har du chansen att se jordsken under helheten med ett bra kikare eller ett teleskop.

Lämna en kommentar