Min Photoshop säger att det var ett oväntat slut på filsituationen. Vad gör jag för att fixa det?

Oväntat slutet på filen indikerar vanligtvis dödlig filkorruption. Du kan försöka öppna den i Illustrator om du har den och exportera den igen som en .psd eller öppna i GraphicsConverter, men oftast är filen oåterkallelig.

Om filen är kritiskt värdefull kan du försöka hämta data med program som DataRescue eller Stellar Phoenix. Det innebär ytterligare investeringar i tid och pengar och intensiva ansträngningar med resultat långt ifrån garanterade.

Säkerhetskopiering i realtid verkar ofta opraktisk, men skydd mot korruption är säkerhetskopian. Jag önskar att jag kunde vara mer optimistisk, men jag har tappat värdefull information från korruption mer än en gång i mitt yrkesliv.

Lämna en kommentar