När du textar ett fotografi, säger du ”vänster” eller ”höger” baserat på vad det är för folket i bilden, eller baserat på hur du ser det?

Jag skulle säga att jag skulle använda vänster eller höger baserat på bildens referensram.

När jag till exempel tittar på en bild, när jag säger "vänster" menar jag att de är på vänster sida av bilden. Inte lämnat ur ämnesperspektivet.


Om jag har rätt gör teater något liknande.

De betecknar "scen vänster" och "scen höger" från "hus vänster" och "hus höger." Detta görs för att undvika förvirring.

Scen till vänster hänvisar till vänster från artisternas synvinkel, och hus till vänster hänvisar till vänster från tittarnas synvinkel.


Emellertid detta kan vara mer komplicerat än så. Ta till exempel en titt på bilden nedan.

Jag skulle säga "Barack Obama (höger) och Joe Biden (vänster) avbildade i en omfamning."

Jag kan också säga "Barack Obama är avbildad här med sin styrande kompis, Joe Biden till höger", vilket gör det uppenbart att jag pratar om hans rätt och inte vår höger.

Om jag ville vara tydligare skulle jag kunna säga "på vänster sida av bilden ovan ser vi Joe Biden, styrman till Barack Obama till höger." Det gör det tydligt att vi pratar om vänster och höger i ramen för bild.


Jag hoppas att det är vettigt och svarar på dina frågor. Snart kommer alla foton att ha taggar för ansiktsigenkänning och vi kan lägga de irriterande anvisningarna bakom oss!

Lämna en kommentar