När jag fyllde i ett DS-160-formulär kunde jag inte ladda upp det godkända digitala fotografiet, och jag skickade in formuläret och gjorde min viseringsansökan. Jag är nu orolig för att jag kan nekas intervjun eller visumet. Vad kan jag göra?

Jag skulle skicka e-post till det specifika konsulatet och fråga dem. På de kanadensiska konsulaten kan du ta med dina egna fotografier eller ta ett foto där. I vilket fall som helst är det bäst att följa upp det specifika konsulatet. Jag har alltid tagit ett par bilder med mig för visumintervjun. Vissa kan ha möjlighet att ta fotot vid konsulatet även om jag inte skulle räkna med det. Jag kan komma ihåg åtminstone en gång där jag inte skickade in ett foto online när jag skickade in DS-160 och bara tog ett foto tillsammans med mig, jag stötte inte på några problem.

Lämna en kommentar