Om det finns en mycket suddig bild med låg upplösning online och du vill läsa någon text på den mer detaljerat, finns det ett sätt att göra det?Artboard

Om man antar en "originalscene" där texten hade skarpa kanter, kan suddighet kvantifieras och minskas väsentligt med t.ex. Oskarp maskering - Wikipedia . Å andra sidan, om det bara finns för få pixlar, blir informationshämtningen mer problematisk.

Om man vidare antar att originaltexten hade något känt teckensnitt och storlek, skulle traditionell eller konvolutionell neuronal nätverkstextigenkänning kunna justeras eller tränas för att generera sannolikhetsfördelningar för suddiga tecken. Om språk (t.ex. engelska) och ämne (t.ex. textigenkänning) för originaltexten är kända, kan rekonstruktion försökas med t.ex. Bayesian slutsats - Wikipedia

Lämna en kommentar