Om en foton och elektron har samma de Broglie våglängd, vilken har den större totala energin?

Kolla in Wikipedia materie våg artikel där du kan läsa detta:

Vårt de Broglie våglängd är våglängden, λ, förknippad med en massiv partikel och är relaterad till dess fart, p, genom Planck-konstanten, h:

Det ger sedan uttrycket λ = h / p samt uttrycket λ = h / mv. Titta nu på Wikipedia foton artikel. Det står detta:

Eftersom p pekar i riktning mot fotonens utbredning är momentumets storlek

Det ger sedan uttrycket p = h / λ. Det är en omformulering av λ = h / p, men notera att det inte är en de Broglie våglängd. Observera också att en elektron som bara sitter där inte har någon fart. Så det låter som om du frågar om äpplen och päron.

Men den elektronen i vila har en Compton våglängd, vilket är 2.426 × 10¯¹²m. Wikipedia-artikeln ger uttrycket λ = h / mc som liknar de Broglie-uttrycket. Så jag undrar om Comptons våglängd är den du borde fråga om. Så här:

F: Om en foton och elektron har samma Compton-våglängd, vilken har den större totala energin?

A: Inte heller. De är desamma.

Lämna en kommentar