Om fyra elever är uppställda slumpmässigt för ett fotografi, vad är chansen att de kommer att ställas upp i höjdordning från den kortaste till den högsta?

Om vi ​​antar att det inte finns någon slips och att höjderna verkligen är distinkt i förhållande till det använda måttbandet. Det finns totalt 4! = 24 arrangemang möjliga i olika höjdordningar, varav endast i två arrangemang t.ex. 1,2,3,4 eller 4,3,2,1 har vi önskat resultat av människor som står från kortast till högst antingen från vänster till höger eller från höger till vänster. Eftersom alla 24 arrangemang är lika troliga är den nödvändiga sannolikheten 2/24 = 1/12 ~ 0.083 = 8.3%.

Lämna en kommentar