Om Thomas Boston Corbett kastrerade sig som historikrekord före inbördeskriget, varför visar då hans inbördeskrigsfoton honom med en full mustasch? Kan eunucker odla ansiktshår?

Herr Corbett modifierade sig själv efter att han hade uppnått sexuell mognad. Män som har sådana sena kastreringar får mindre effekter: de håller sina morrhår, deras röst förblir densamma och deras ämnesomsättning förändras inte signifikant. Deras sexualitet är dock mycket reducerad eller eliminerad.

Den bysantinska generalen Narses verkar ha varit en så sen eunuk. Samtida påpekade hur besatt han var av alla "manliga" dygder som behövdes i en general. (offert tillagda avsiktligt)

Lämna en kommentar