Om våglängden för infallande ljus är mindre än tröskelvåglängden, kommer fotoemission att ske och hur?

En viktig sak att förstå är att i fotoelektrisk effekt beter sig ljus som partiklar. Energin hos dessa partiklar (fotoner) är Planks konstanta frekvenser för ljuset och frekvensen är omvänt proportionell mot våglängden. I fotoelektriska utsläppsprocesser måste energi sparas. Så, fotonenergi som absorberas är lika med elektronens bindningsenergi i materialet plus dess kinetiska energi efter emission. Fotoner med mindre våglängder har energi som är större än fotoner med tröskelvåglängd så det finns tillräckligt med energi tillgänglig med absorberad foton för elektron för att tas bort från materialet. Fotonerna med större våglängder kan emellertid inte släppa elektroner eftersom de inte har tillräckligt med energi.

Med detta sagt finns det en varning. Om fotonstrålen med längre våglängdsfotoner är intensiv kan elektroner avges eftersom mer än en foton är inblandad i processen. Detta kräver dock mycket intensiva balkar för att praktiskt observera denna process.

Lämna en kommentar