Så här felsöker du HP Photosmart D110 trådlösa fel

Ibland har du kanske anslutit skrivaren till ett trådlöst nätverk, men anslutningen avbryts eller när skrivaren tappar anslutningen går skrivaren offline och du kan inte utföra eller skanna. Några av felsökningsstegen för att lösa detta är,

(i) Ladda ner och använd HP-skanningen och läkaren för att kontrollera anslutningen och för att lösa problemet. Om fortfarande kvarstår, försök nästa steg.

(ii) Standardskrivardrivrutinen skulle ha ändrats från drivrutinen du installerade till en annan drivrutin, som en Web Services for Devices-drivrutin med ett mycket liknande namn. Ändra standardskrivardrivrutinen till den ursprungligen installerade drivrutinen och se till att skrivaren inte är inställd för offlinebruk som standard.

(iii) Försök att återställa skrivaren och kontrollera anslutningsstatus. Försök nu kontrollera om problemet är löst. Om inte gå till nästa steg.

(iv) Ibland uppstår felsökningsproblemen även om drivrutinen använder fel kommunikationsport, eftersom anslutningen inte kan upprättas.

(v) Ibland kan uppdatering av skrivarens firmware lösa de trådlösa problemen.

(vi) Försök skapa en manuell anslutning.

(vii) När du har skapat en manuell IP-adress för skrivaren, lägg till en skrivarport till Windows som liknar den här nya IP-adressen.

(viii) Ta bort alla skrivarenheter och installera sedan tillbaka enheten med hjälp av HP: s utskriftsprogramvara.

(ix) Kontrollera om problemet är löst efter att du har installerat det igen.

Lämna en kommentar