Säg du ”foto taget av Luis” eller ”foto taget av Luis”?

Jag tror att det bästa svaret på varför detta ska "tas" och inte "tas" är att ordet "taget" fungerar i huvudsak som ett adjektiv för att beskriva fotot, så fotot är något som togs av Luis.

Ordet "tog" är det förflutna i verbet "att ta." Eftersom det är ett verb behöver det ett ämne och ett objekt. Fotoet skulle vara ämnet, men när du placerar "förbi" framför Luis gör det att uttalandet inte ger någon mening. Luis är faktiskt den som tog bilden, fotot gjorde ingenting mot Luis. Omvänd denna mening får vi "Luis (by) tog foto." Detta uttrycker mer av det som faktiskt hände, men det är inte meningsfullt exakt, så den första meningen är fortfarande den bästa eftersom "taget" är det enda ordet som gör vad vi vill att det ska göra, vilket beskrivs.

Lämna en kommentar