Tar kvinnor i Saudiarabien bort burka för passfoto och säkerhetskontroller?

ja för passfoto och för andra fotografier de gör, men de har en separat sektion där endast kvinnor är närvarande så om du slöjer har du inga problem alls. vanligtvis ber de inte kvinnor att ta av sig slöjan i säkerhetskontroller men om det behövs är de också kvinnliga säkerhetsansvariga för detta ändamål. så det är riktigt bra.

Lämna en kommentar