Utför alla växtdelar fotosyntes?

Fotosyntes kan utföras av alla gröna delar av växten. Dessa gröna delar innehåller klorofyll pigmentet som utför fotosyntes i närvaro av solljus och koldioxid. De flesta av dessa pigment finns dock i bladen, därför utförs majoriteten av fotosyntesen i löv. Men ja unga stammar från växterna som är gröna i färg gör fotosyntes.

Å andra sidan utför vissa bakterier som blågröna alger fotosyntes trots att de inte har löv och stam. De gör det på grund av närvaron av det fotosyntetiska pigmentet, dvs. klorofyll.

Lämna en kommentar