Vad är antipartikeln för en foton och varför?

Antifotonerna och fotonerna är samma partiklar. Vissa partiklar är deras egna antipartiklar, särskilt kraftbärarna som fotoner, Z-bosonen och gluoner, som förmedlar den elektromagnetiska kraften, den svaga kärnkraften respektive den starka kraften. Partiklar som är egna antipartiklar måste vara elektriskt neutrala, eftersom en anipartikel har motsatt elektrisk laddning som sin partikelpartikel. Andra saker måste också vara noll, som antalet kvarkar. En neutron kan inte vara sin egen antipartikel eftersom den består av kvarker och en antineutron består av antikvarker. En pi_0 består av en kvark och en antikvark och är i själva verket dess egen antipartikel.

Lämna en kommentar