Vad är användningen av klippmask i Photoshop?

En klippmask är en grupp lager som en mask appliceras på. Det nedersta lagret eller baslagret definierar de synliga gränserna för hela gruppen.

Clipping Mask Service i Photoshop använder du innehållet och transparensen i skiktet på botten för att kontrollera synligheten för det klippta skiktet ovanför det. Områden på lagret nedan där det finns faktiskt innehåll blir de synliga områdena i det klippta lagret ovan. Transparenta områden på lagret nedan blir dolda områden i det klippta lagret ovan. För att skapa en klippmask i panelen Lager väljer du det lager du vill klippa till lagret under det. Gå upp till Layer-menyn i menyraden och välj Create Clipping Mask. För att ta bort eller släppa en klippmask i panelen Lager väljer du det klippta lagret. Gå upp till Layer-menyn i menyraden och välj Släpp klippmask.

Lämna en kommentar