Vad är bildmanipulation i fotografering?

Generellt sett tenderar de flesta att ha en klumpbild som redigerar en bildmanipulation tillsammans. Det gör jag inte. Bildredigering har mer att göra med att optimera en fils dynamiska intervall för det avsedda visningsmediet, optimera färgmättnad och färgkorrekthet och eventuellt beskära bilden till sitt bästa presentationsformat.

Bildmanipulation å andra sidan har att göra med att extrahera element från ett fotografi antingen för att flytta dem till ett annat område på fotografiet eller för att placera dem i en annan fotografisk fil med olika element. Det har också att göra med att ändra riktning och kvalitet och text Rob Light, i ett visst fotografi. Ibland har det också att göra med att bara belysa enskilda element på ett fotografi, som att ta bort en person plats eller sak. Så det är i grunden att ändra ramens innehåll där redigering i grund och botten är för att optimera ramens innehåll.

Lämna en kommentar