Vad är definitionen av omvänd process av fotosyntes?

Genom "omvänd fotosyntes" används energi från solen för att bryta ner växtmaterial snarare än att hjälpa tillväxten som i vanlig fotosyntes.

Solljus samlas upp av klorofyll i växterna och kombineras med naturliga enzymer som kallas monooxygenaser.

När detta enzym exponeras för solljus påskyndas nedbrytningsprocessen drastiskt.

I omvänd fotosyntes '' använder enzymerna atmosfäriskt syre och solens strålar för att bryta ner och omvandla kolbindningar i växter '', sa forskaren.

Även om det kan ta lång tid att skapa biobränslen eller andra material från växtbiomassa, kan omvänd fotosyntes i vissa fall minska detta till bara några minuter.

Lämna en kommentar