Vad är den bättre enheten att köpa för fotografering mellan Samsung Galaxy S10 och Canon 800D? Jag är bara en fotograferingsentusiast som bara delar de foton jag tar på sociala medier.

Svårt att definiera en fotografentusiast, en kanon kan inte vara lika lätt att bära som en mobiltelefon. Mobiltelefoner är lättillgängliga och intressanta fotografier kan tas snabbt. Tvärtom kräver en DSLR-kamera en viss inställning där objekten av intresse ska kunna erbjuda dig lite tid. Båda typerna av fotografier är tillräckligt bra för att delas på sociala medier, allt beror på komposition, ämne och fantasi. Min uppfattning är att en mobiltelefon kan hjälpa dig att komponera en snabb historia genom ett fotografi där du som DSLR kan ge dig ett tekniskt högklassigt fotografi som kan analyseras och tolkas av tittaren på fritiden. Vad tekniken har gjort de senaste åren är att hjälpa fotografering som en hobby oerhört. Med detta sagt är faktum att DSLR snabbt ersätts av avancerade mobiltelefonkameror och åtminstone för en genomsnittlig Joe är fotografering inte längre en dyr hobby. Fortsätt, använd din fantasi och ta bra bilder och dela dem, utrustning är i alla fall sekundär!

Lämna en kommentar