Vad är den faktiska innebörden av fotografering och digital fotografering?

Digital fotografering är bara en underkategori av fotografering där kameran du använder för fotografering är digital *, och de resulterande fotografierna lagras som filer på en dator i något digitalt format. Vissa aspekter av digital fotografering skiljer sig ganska från filmfotografering, till exempel hur efterbehandling (redigering) kan göras på filerna. Eftersom bilderna är i digitalt format är alla möjliga programvarubaserade manipulationer av bilderna möjliga.

* (EDIT) och det betyder att mediet som används för att spela in ljuset är en elektronisk bildsensor snarare än något ljuskänsligt kemiskt medium (som film)

Lämna en kommentar