Vad är den rätta termen för att ta bort en konst (fotografi) utställning i ett galleri? Skulle det avinstallera eller ta bort?

Båda är korrekta men att ta bort har ett parochialt ljud, som i arbeten har tagits bort på grund av offentligt skrik. Vi använder termen avinstallation. Jag är inte säker på vad antonymen är heller. Vi använder prep folk för att göra förberedande arbete (installation). Om du förvärvade verk för den permanenta samlingen skulle det ansluta sig och det är motsatt är borttagning.

Lämna en kommentar