Vad är det bästa sättet att lära sig Adobe Photoshop Lightroom?

Adobe har en anständig uppsättning inlärningsvideor (Lightroom-självstudier).

Det första du ska lära dig om Lightroom är hur du organiserar dina foton (enligt deras termer biblioteksmodulen). Jag säger detta eftersom det är här du lagrar och får åtkomst till dina bilder. Det är överlägset det mest kraftfulla verktyget av sin typ var som helst. Lär dig det och tänk på hur du vill lagra dina bilder. Jag personligen har ungefär en halv miljon bilder och kan hitta vilken bild som helst snabbt i biblioteksmodulen.

Utvecklingsmodulen är ganska enkel och snabb att använda för att göra justeringar i dina bilder. Mycket av den högra panelen på skärmen är organiserad med de mest använda verktygen överst (så lär dig först). Det är mycket snabbare än Photoshop för enkla redigeringar men ingen ersättning för Photoshop för kompositioner med flera bilder eller mycket komplexa redigeringar.

Du kan eller inte kan använda de andra modulerna. Men spendera mer tid på att fundera på hur du vill organisera dina foton i biblioteksmodulen än du tror att du behöver spendera. En förstående förståelse kan spara mycket tid senare. Lägg till din förståelse för utvecklingsmodulen när dina färdigheter och kunskaper ökar. Du kan alltid justera en bild senare med en ny skicklighet som gäller ett problem utan att spendera mycket tid på den.

Lämna en kommentar