Vad är det innehållsmedvetna fyllningsverktyget i Photoshop?

Innehållsmedveten teknik analyserar omgivande pixlar i en bild för att på ett intelligent sätt ta bort oönskade element eller skapa ny information i en bild. Det finns flera innehållsmedvetna verktyg i Photoshop, de primära är Content-Aware Scale, som låter dig ändra proportionerna på en bild genom att sträcka den utan att snedvrida den och Content-Aware Fill, som kan ta bort element eller skapa pixlar att fylla i tomma delar av en duk.

Om du till exempel har en fyrkantig bild och vill göra den liggande utan att beskära den, kan du använda Content-Aware Scale för att göra den bredare.

Skärminspelning 2020-03-31 kl. 05.27. Gif

Lägg märke till i exemplet ovan hur när jag klämmer in bilden, blir element som klumpen av paddelbåtar i vattnet längst ner till höger på bilden inte klämda eller förvrängda.

Eller så kan du använda Content-Aware Fill för att välja och fylla i områden i en bild och därigenom bli av med oönskade element.

I det här exemplet anger den gröna markeringen vilka regioner av bildpixlarna som ska samplas från för att fylla i det valda området. För bästa resultat skulle du begränsa de delar av bilden som samplas.

Lämna en kommentar