Vad är din erfarenhet av att använda ett neutralt grått kort under digital fotografering för att ställa in vitbalansen när du redigerar i Camera RAW eller Photoshop?

Många kameror ger dig möjlighet att manuellt ställa in vitbalansen. Det kan också vara mycket mer exakt eftersom du ger kameran specifika instruktioner om hur vitt ser ut. På så sätt undviker du färggjutningar eftersom kameran har en referenspunkt från vilken den kan avgöra hur alla andra färger ser ut. Manuell justering av vitbalansen innebär några enkla steg:

  • Använd ett grått kort och placera det i samma ljus under vilket du ska ta ditt foto. Om du till exempel tar ett porträtt, använd samma belysningsinställningar som du skulle använda för det faktiska porträttet när du ställer in vitbalansen.

  • Fyll ramen med det 18 procent grå kortet. Kontrollera kamerans histogram för att säkerställa att det största pixelområdet är mitt i diagrammet. Om du inte är säker på hur du gör det, se den här djupgående guiden om histogram.
  • Använd kamerans meny för att hitta "förinställd manual" på en Nikon eller "anpassad vitbalans" på en Canon-kamera. Detta ställer in det grå kortet som referenspunkt för vitbalansen.
  • Ta skottet.

Lämna en kommentar