Vad är ekvationen för fotosyntes i ord?

På geologisk skala skulle ekvationen för fotosyntes vara motsatsen till förbränning / andning: koldioxid- och vattenmolekyler omvandlade till syre- och kolhydratmolekyler (eller kolväte) (en enhet -CH2O- per CO2).

Menär en sådan förenklad formel extremt missvisande, särskilt när man talar om enskilda växter och alger istället för makrogeokemi. Oxidationen av vatten till syre (aka ljusreaktionerna) är en separat (men samtidigt) process från reduktion av koldioxid till kolhydrat eller kolväte (aka de mörka reaktionerna). Se mitt svar på en liknande fråga här: Chris Halls svar på Var är den mest detaljerade kemiska strukturuppdelningen av alla steg i fotosyntes som är tillförlitlig?

Vissa bakterier, alger och växtceller utför endast hälften av den typiska fotosyntetiska vägen, antingen för att producera energi utan att göra socker / kolväte eller för att assimilera koldioxid med lagrad kemisk energi snarare än att använda ljus direkt (liknar kemosyntes). Och vissa bakterier gör fotosyntes utan att göra syre alls och använder svavel istället för syre.

Kort sagt, fotosyntes bör betraktas som en serie sekventiella processer och inte som en enda kemisk reaktion.

Lämna en kommentar