Vad är en arbetsväg i Photoshop?

Arbetsväg är bara något du skulle använda som ett alternativ till eller med korrespondens till urvalsfunktionen i Photoshop. Det omvandlar dina val till en kontur som är oberoende av bilden. Den främsta anledningen för vem som helst att använda en arbetsväg är att när du väljer en bild beror valet på bildens pixlar och upplösning, så chansen är att du kanske inte får ett exakt val på din bild om du har en låg upplösning bild. Så när du skapar en arbetsväg kan du redigera konturerna som du vill. En annan sak är att när du skapar en arbetsväg, har du nu att göra med vektorer som låter dig använda vektorverktygen i Photoshop, till exempel pennverktyget. Du kan också exportera dina arbetsvägar som du också kan använda i andra redigeringsprogram.

Lämna en kommentar