Vad är en B-roll i fotografering?

B-roll är en filmterm. B-roll-kamerateamet har i allmänhet tilldelats att ta bort klippta scener som regissören och redaktören kan använda för att fylla tid eller göra övergångar. Låt oss till exempel säga att projektet är en romantisk komedi som spelas in i New York City. Huvudkameran följer manuslistan och storyboardet tillsammans med regissören och filmproduktionsföretaget. B-rullkamera-teamet arbetar självständigt och fångar scener av duvor i Central Park och de berömda lamporna på Times Square, och färjeförbindelsen från Statin Island, etc.

Lämna en kommentar