Vad är en foton? Hur det släpps ut?

Atomer avger en foton när en elektron faller från ett tillstånd med hög energi till ett lågt energitillstånd. Förhållandena under vilka denna process sker sker på två sätt. Enligt Cornell Center for Materials Research absorberar elektroner antingen energin från en foton och hoppar till en högre energinivå eller så kolliderar en foton med en elektron som redan är i ett upphetsat tillstånd.

I båda fallen, när elektronen faller från ett högenergitillstånd tillbaka till marknivå, avges en foton. Ljuset eller foton som emitteras när elektronen faller från högenergitillståndet till det lägre tillståndet representerar energidifferensen mellan de två tillstånden. Fotons våglängd representerar också avståndet mellan de två energitillstånden. Elektroner blir upphetsade och hoppar snabbt från marknivå till en högre energinivå genom att absorbera energin från en foton. Eftersom elektroner söker stabilitet faller de tillbaka ner till den stabila marknivån och avger således en foton. Denna process av elektron excitation kallas absorption. Spontan emission, den andra metoden för elektron excitation, inträffar när en foton kolliderar med en elektron som redan finns i ett hög-energitillstånd. Återigen, när elektronen faller från den högre energinivån till marknivån, sänds en ljusfoton.

Lämna en kommentar