Vad är en fotosyntetisk organism?

Organismer som kan fånga energin från solljus och använda den för att producera organiska föreningar kallas fotosyntetiska organismer. De är också kända som fotoautotrofer.

Exempel:

  • Alger (kiselalger, fytoplankton, gröna alger)
  • Euglena
  • Bakterier - Cyanobakterier och anoxygena fotosyntetiska bakterier
  • Högre växter

Lämna en kommentar