Vad är endast redaktionella bilder?

Vad är redaktionellt bruk?

Tekniskt sett kan varje licensierad bild användas för "redaktionella" ändamål, genom att standardavtalet för licensinnehåll tillåter redaktionellt bruk. Normalt betyder licensen Endast redaktionellt att bilden endast kan användas för icke-kommersiella ändamål.

"Redaktionellt bruk" betyder att en bild används som en beskrivande visuell referens - ett exempel på en specifik person, plats, sak eller händelse.

Endast en redaktionell användning Kan användas:

• i en tidnings- eller tidningsartikel

• på en blogg eller webbplats för beskrivande ändamål

• i en icke-kommersiell presentation

Exempel: Du ger en bildspelpresentation om ditt företags senaste affärsresa till Berlin. Du lägger till några fotografier du tog av kontoret och dina tyska medarbetare.

Exempel: Du publicerar en tidningsartikel om gitarrer.

En endast redaktionell användning (inklusive de som köpts med en utökad licens) kan inte användas:

• i någon form av reklam eller reklammaterial.

• i skapandet av artiklar eller produkter för återförsäljning (t.ex. utskrifter, affischer, muggar, brevpapper, kalendrar, elektroniska mallar, etc.).

• för alla "reklamändamål" (dvs. i avsnitt eller tillägg som du får eller betalar en avgift för)

Exempel: Ditt företag lanserar en ny produkt på den tyska marknaden. Du använder den här bilden i en e-postannonskampanj. Detta är inte acceptabelt redaktionellt bruk.

Lämna en kommentar