Vad är enheten för fotosyntes?

Enheter för fotosyntetisk hastighet är:

  1. µmol Syreutvecklat eller förbrukat CO2 / mg klorofyl / timme - för blad, makroalger och mikroalger
  2. µmol Syreutvecklat eller konsumerat CO2 / mg biomassa / timme - för löv, blad och mikroalger
  3. µmol Syreutvecklat eller CO2 förbrukat / m2 / s - för löv och blad.

Syre mäts med en O2 Clark-elektrod. CO2 av en infraröd analysator.

Lämna en kommentar