Vad är exempel på fotoelektriska material?

Denna fråga är taggad med ämnet "fotoelektrisk effekt." I det sammanhanget varje material är ett fotoelektriskt material, för om du har fotoner med tillräcklig energi kan du mata ut elektroner från vilket material som helst.

En google-sökning har dock visat att fotoelektriska material är

används vid produktion av olika fotoelektriska anordningar som fotosensor, kommunikationsanordning, inklusive infrarött material, lasermaterial, fiberoptiskt material och icke-linjärt optiskt material.

källa: Fotoelektriska material | Zegen Metals & Chemicals Limited

Det bör noteras att vanligare term för material där ljus används för att framkalla elektroniska effekter (och tvärtom) är optoelektroniska material.

Materialen som passar in i denna klassificering är stora, allt från halvledare som används i dagens lysdioder och fotodetektorer till material som grafen som kan ha (olika) optoelektroniska applikationer i framtiden.

Fler exempel: http://www.nature.com/nmat/archive/subject_nmatcode-15_012013.html

Lämna en kommentar