Vad är ”fokus” inom fotografering?

Fokus är allt du vill betona via dess skärpa. Låt oss säga att du skjuter en kille i en studio. Ditt fokus kommer att bli hans öga. Varför? Eftersom människor, när de tittar på killen, förmodligen kommer att titta på ögonen först.

Det är en punkt där saker verkar vara skarpast. Att flytta denna punkt ändrar vad som är skarpt i ramen. Nästan alla gånger kommer det skarpaste objektet att bli föremål. Följaktligen definierar fokus motivet, inte varje gång men nästan alla gånger.

Lämna en kommentar