Vad är form och innehåll i fotografering?

Form och innehåll är två kvaliteter i en bild; det finns många andra. ”Form” avser utseendet på föremål i bilden, deras ytstruktur och hur de tänds. “Innehåll” skulle vara mer intresserade av de värden som bilden uttrycker, oavsett utseendet på ämnet. Du kanske uppskattar formerna i en bild estetiskt, medan innehållet kan röra dig känslomässigt. Ibland arbetar de två tillsammans, medan de andra gånger är emot, beroende på fotografens avsikter.

Lämna en kommentar